เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บ้านบ่อเหมืองน้อย

ที่ตั้ง

60 ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย

ความเป็นมาของกิจการ

ชาวบ้านได้เริ่มมีการก่อตั้งกลุ่มแปรรูปขึ้น ในปี พ.ศ. 2546 เพื่อเริ่มผลิตแมคคาเดเมียออกสู่ตลาดด้วยการนำของ กัลยณัฏฐ์ พระศรีนาม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย เป็นผู้ที่ริเริ่มการแปรรูปแมคคาเดเมียตั้งแต่ปี 2546 โดยได้ทำตามคำแนะนำของกองทัพ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ที่แนะให้ปลูกพืชระยะยาว คือ แมคคาเดเมีย ระยะกลาง คือ อะโวคาโด และระยะสั้น คือ กาแฟอราบิก้า เสาวรส และ พืชล้มลุก อย่างสตรอว์เบอร์รี่ การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อยเกิดขึ้นโดยการรวมกลุ่มกับเพื่อนบ้าน และจดทะเบียนขึ้นเป็นกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 เพื่อเริ่มประกันราคาผลผลิตให้กับชาวบ้าน และเชื่อมโยงเครือข่ายทางการตลาดเข้ามาในพื้นที่โดยทางกลุ่มเองจะเน้นในเรื่องการแปรรูปแมคคาเดเมียเป็นหลัก ปัจจุบันมีการแปรรูปแมคคาเดเมียในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น แมคคาเดเมียอบปรุงรส แมคคาเดเมียบด แมคคาเดเมียเคลือบช็อกโกแลต แมคคาเดเมียนัทสติ๊ก และแมคคาเดเมียออยล์ ที่ใช้สำหรับบำรุงผิวพรรณ