เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศน์ภูหอ

ที่ตั้ง

260 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย

ความเป็นมาของกิจการ

จุดเริ่มต้นของวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศน์ภูหอ เกิดมาจากกลุ่มชวนน้องออมถวายพ่อหลวงได้เก็บข้อมูลในพื้นที่ชุมชนและทำกิจกรรมต่าง ๆ พลัง 4 ออม ได้แก่ ออมเงิน ออมบ้าน ออมเด็ก และออมเวลา ซึ่งกิจกรรมออมบ้าน เด็ก ๆ จะพากันไป ปลูกป่า ทำฝาย ที่ภูหอ จึงได้รู้จักกับป้าเพริศ เจ้าของสวนพืชไทย และพี่ ๆเครือข่ายที่ชอบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เลยได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน Phuho ecotour ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา โดยมี อพท.5 เป็นพี่เลี้ยง ในการทำท่องเที่ยวชุมชน จากนั้นเป็นต้นมา