เกี่ยวกับ กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านน้อย

ที่ตั้ง

40/14 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

ความเป็นมาของกิจการ

กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านน้อย อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยการริเริ่มของนางอภิสรา ธรรมมาพา ซึ่งได้ทำมะพร้าวแก้วเลิศรส แบรนด์ "เบญจรงค์" สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างมั่นคง กระทั่งได้รางวัล OTOP 5 ดาว ถึง 4 ปี นางอภิสรา ประธานกลุ่มเล่าว่า เมื่อก่อนครอบครัวปลูกมะพร้าวเมื่อได้ผลผลิตก็จะจำหน่ายเป็นลูกราคาถูก จึงคิดทำอย่างไรจะเพิ่มมูลค่าก็พบว่า "การแปรรูป" น่าจะทำอาหารได้หลากหลาย และเพิ่มรายได้ จึงหันมาแปรรูปเฉพาะมะพร้าวที่แก่เป็นขนมขายในเทศกาลต่าง ๆ จากนั้นได้พัฒนามะพร้าวอ่อนมาแปรรูป เพราะรสชาติดีกว่า อีกทั้งได้เนื้อนุ่ม ปี 2546 จึงรวมกลุ่มขึ้นที่บ้านน้อย ใกล้แก่งคุดคู้แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเลย