เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟบ้านหนองแคน

ที่ตั้ง

74 ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย

ความเป็นมาของกิจการ

การดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟบ้านหนองแคน เริ่มต้นมาจาก ผู้ประกอบการได้ย้ายถิ่นฐานจากจังหวัดชุมพรมาอยู่ที่อำเภอนาด้วง และได้นำเอาความรู้ในการปลูกกาแฟที่ครอบครัวได้ยึดเป็นอาชีพกันมาโดยตลอด จากนั้นไม่นาน ได้มีการจัดตั้งเป็นชุมชนผู้ปลูกกาแฟ จวบจนหลายปี ก็สามารถมีที่ดินที่เพิ่มมากขึ้น และทำให้มีปริมาณกาแฟที่ส่งไปขายในตลาดมากขึ้น มีฐานลูกค้ามากขึ้น เพราะเมล็ดกาแฟที่ปลูกนี้ มีทั้งขายส่งและ ขายปลีก และ ขายเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ที่หน้าร้าน ต่อมาได้มีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ในปี 2554 และดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีหน้าร้านทั้งกาแฟสำเร็จรูป เมล็ดกาแฟ ขายปลีกและขายส่งไปตามที่ลูกค้าต้องการทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีบุคลากรจำนวน 23 คน ซึ่งเป็นคนในพื้นที่นั่นเอง