เกี่ยวกับ สวนผาสุข

ที่ตั้ง

114 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130

ความเป็นมาของกิจการ

สวนผาสุข ตั้งอยู่ที่อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ก่อตั้งโดยคุณผาสุข ผู้ที่มีความสนใจในการดูแลสุขภาพประกอบกับที่บ้านของตนเอง มีการปลูกสวนเพื่อพึ่งพาตนเองมาอย่างต่อเนื่อง ได้หันมาสร้างผลิตภัณฑ์จากอาหารตนเองได้บริโภคเอง ภายในสวนผาสุขนั้นมีมัลเบอร์รี่ที่ปลูกตกทอดกันมารุ่นสู่รุ่น ทำให้ผลผลิตออกมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้คิดค้นสูตรอาหารต่างๆที่แปรรูปมาจากมัลเบอร์รี่ ได้แก่ แยมมัลเบอร์รี่ โยเกิร์ตมัลเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่กวน และล่าสุดได้แก่ นำ้มัลเบอร์รี่สกัดเย็น 100% ทุกๆผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมานั้นล้วนเป็นเมนูเพื่อสุขภาพ มีรสชาดกลมกล่อม หวานน้อยสำหรับผู้รักสุขภาพและบุคคลทั่วไป ที่มองหาผลิตภัณฑ์ทางเลือก นอกเหนือจากการแปรรุปผลผลิตในสวนตนเองแล้ว สวนผาสุขยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ได้เข้าไปเยี่ยมชมและเก็บเกี่ยวผลผลิตสดๆ ที่ปลอดสาร กลับไปเป็นอีกหนึ่งของฝากของจังหวัดปราจีนอีกด้วย