เกี่ยวกับ ดีลิช ไทย ฟู้ด

ดีลิช ไทย ฟู้ด ผลิตน้ำผึ้งเดือนห้าที่มีคุณภาพและคุณสมบัติทางยามากมายเนื่องจากธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้สร้างเป็นเบรนด์ขึ้นมาและมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ในวันที่ 19  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา

ที่ตั้ง

81/5 หมู่ที่ 4 ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210

ความเป็นมาของกิจการ

ความเป็นมาของแบรนด์ “ดีลิช ไทย ฟู้ด” เริ่มต้นจากเรามีถิ่นฐานอาศัยอยู่ในแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูณ์ “เทือกเขาค่าย อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี” จึงเหมาะที่จะเป็นแหล่งหาอาหารของผึ้ง ซึ่งได้แก่เกษรจากดอกไม้นานาพรรณในบริเวณดังกล่าว ทำให้น้ำผึ้งเดือนห้าของเรามีคุณภาพและคุณสมบัติทางยามากมายเนื่องจากธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นั้นเอง ทำให้เราสร้างเป็นแบรนด์ขึ้นมาและมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ 2562 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน