เกี่ยวกับ ศศินา หัตถศิลป์ผ้า

คุณวินัยเลยมีความคิดว่าจะช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนให้มีงานและรายได้จึงได้เปิดสอน ฝึกอาชีพ เรื่องการปักเลื่อม ปักมุก การเพ้นท์ลายต่างๆ รวมถึงการทำกระเป๋า ผ้าที่ร้านศศินาหัตศิลป์จำหน่ายผ้าปาเต๊ะ ซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองของทางภาคใต้

ที่ตั้ง

11/18 ถนนราษฎร์บำรุง ซอย 4 ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

ความเป็นมาของกิจการ

โดยปกติที่บ้านของคุณวินัยและภรรยาจะรับปักมุก ปักเลื่อม เย็บลูกปัดให้กับร้านตัดเย็บเสื้อผ้าในตัวเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งขณะนั้นคุณวินัยมีงานประจำทำอยู่ จนกระทั่งเกษียณจากงานประจำและได้รับการเสนอชื่อให้มาเป็นประธานชุมชนของหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ คุณวินัยเลยมีความคิดว่าจะช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนให้มีงานและรายได้เพิ่มขึ้น จึงได้ชักชวนให้แม่บ้านที่มีเวลาว่างมารวมกลุ่มกันและคุณวินัยและภรรยาได้เปิดสอน ฝึกอาชีพ เรื่องการปักเลื่อม ปักมุก การเพ้นท์ผ้าลายต่างๆ รวมถึงการทำกระเป๋า แล้วก็ให้กลุ่มแม่บ้านมาทำงานอยู่ในกลุ่มเดียวกันเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนสหกรณ์ครู ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 8 คน ผ้าที่ร้านศศินาหัตศิลป์จำหน่ายเป็นผ้าปาเต๊ะ ซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองของทางภาคใต้ที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ โดยซื้อผ้าจากร้านประจำและนำมาเพ้นท์ ปักเลื่อม ปักมุกลงไปบนลายผ้าเพื่อเพิ่มมูลค่าของผ้าชิ้นนั้นๆก่อนจำหน่าย ส่วนการผลิตคุณวินัยจะกระจายไปให้กับกลุ่มแม่บ้านในชุมชนได้ทำงานและจ่ายค่าตอบแทน