เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไวน์บ้านคลองพังกลาง

กลุ่มบ้านไวน์บ้านคลองพังกลาง ดำเนินกิจการในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน โดยเริ่มกิจกรรมทำไวน์สัประรดเป็นผลิตแรก และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ แนะนำให้ความรู้ทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการผลิตไวน์ ตั้งแต่กรรมวิธีการผลิต การหมักบ่ม การเก็บรักษา การยรรจุลงภาชนะ รวมทั้งจัดหาสถานที่เพื่อวางจำหน่าย

ที่ตั้ง

เลขที่ 40/2 หมู่ที่ 1 ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350

ช่องทาง การติดต่อ

ความเป็นมาของกิจการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไวน์บ้านคลองพังกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี โดยเริ่มกิจกรรมทำไวน์สับปะรดเป็นผลิตภัณฑ์แรก ต่อมาจึงผลิตไวน์จากผลผลิตที่หาได้ง่ายและราคาถูก เช่น มะเม่า กระท้อน กระเจี๊ยบ ระกำ เป็นต้น และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ แนะนำให้ความรู้ทุกขั้นตอนเกี่ยวการผลิตไวน์ ตั้งแต่กรรมวิธีการผลิตการหมักบ่ม การเก็บรักษา การบรรจุลงภาชนะ รวมทั้งหาสถานที่เพื่อวางจำหน่ายให้ได้ให้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งตัวผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อความสวยงามสะดุดตาผู้พบเห็น เน้นรูปทรงขนาดกะทัดรัด สีสันดูสดใสเป็นธรรมชาติเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในตัวสินค้า และได้บรรจุขนาดเท่าเดิม ส่วนราคาจำหน่ายนั้นเหมือนเดิม โดยออกขายตามบู้ทงานเทศกาลต่างๆ ตามที่จังหวัดได้เชิญไปออกร้านค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือโอทอป โดยผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และ OTOP ระดับ 4 ดาว ในปี 2547