เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนPGS เมืองคนดีเกษตรอินทรีย์เพื่อการท่องเที่ยว

โดยในฟาร์ม เป็นแหล่งผลิตเมล่อนและพืชผลไม้ตามฤดูกาล และนำเมล่อนมาแปรรูปเป็นไอศกรีมที่มีรสชาติดี และจำหน่ายตามงานแสดงสินค้าต่างๆ จนมีชื่อเสียงเป็นที่รุ้จักของลูกค้า ภายใต้แบรนด์ ฟาร์มดีมาก

ที่ตั้ง

44/6 หมู่ที่ 4 ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

ความเป็นมาของกิจการ

คุณธนยศ จันทมะลิ และครอบครัว เป็นเจ้าของฟาร์มเมล่อน ในอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยในฟาร์ม เป็นแหล่งผลิตเมล่อนและพืชผลไม้ตามฤตูต่างๆ อาทิ หม่อน มะเขือเทศ และมีการนำเนื้อเมล่อนมาแปรรูปมาเป็นไอศกรีมเมล่อนที่มีรสชาติดี และจัดจำหน่ายตามงานแสดงสินค้าต่างๆ จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของลูกค้า ภายใต้แบรนด์ “ฟาร์มดีมาก”ตัวผู้ประกอบการที่มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา สามารถบริหารจัดการฟาร์มเมล่อนและต่อยอด เข้าสู่การแปรรูปเมล่อน รวมถึงการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มได้เป็นอย่างดี มีการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายภายในชุมชนทั้งในด้านวัตถุดิบและแรงงาน ในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน PGS เมืองคนดีเกษตรอินทรีย์เพื่อการท่องเที่ยว