เกี่ยวกับ กลุ่มทอเสื่อกกลายขิดบ้านเสี่ยน

ที่ตั้ง

34 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

ช่องทาง การติดต่อ

ความเป็นมาของกิจการ

ในอดีตได้มีการนำเอาต้นผือที่เกิดขึ้นตามหนองน้ำในช่วงฤดูกาลทำนา คุณตา คุณยายในสมัยก่อนได้นำเอาผือนานี้มาตากแห้งแล้วมาสอยให้เป็นเส้นและนำมาทอเป็นผืน ภาษาพื้นถิ่นเรียกว่า สาด หรือ เสื่อ จนมายุคปัจจุบันรุ่นลูกหลานได้มีการคิดค้น และหาวิธีที่จะต้องมีต้นผือ หรือ ต้นกก ที่จะนำมาทอเสื่อให้ได้ทุกฤดูกาลเลยนำต้นกก หรือ ไหล มาปลูกเพื่อที่จะได้นำมาทอเสื่อได้ตลอดโดยไม่ต้องรอให้มันเกิดขึ้นมาเอง ต่อมาในรุ่นลูก รุ่นหลาน จึงคิดกันว่าถ้าเราจะทอเสื่อเฉพาะลวดลายธรรมดา มูลค่าของสินค้าก็จะอยู่ที่ราคาผืนละแค่ 100-150 บาท เลยคิดว่าเราน่าจะคิดค้นลวดลายใหม่ ๆ ขึ้นมาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า จึงนำลวดลายตีนผ้าถุง หรือลายผ้าถุง ลายหมอนขิด มาทำเป็นลายของผืนเสื่อ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น เช่น กระเป๋า แจกันดอกไม้ หมวก ของกลุ่มเรา โดยลักษณะพิเศษของกลุ่มเราคือ ลายขิดนั้นจะเก็บลายด้วยมืออย่างเดียว ซึ่งถือเป็นการใช้ทักษะพิเศษของกลุ่มเรา