เกี่ยวกับ ท่องเที่ยวชุมชนบ้านเดื่อ

ที่ตั้ง

66 ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย

ความเป็นมาของกิจการ

บ้านเดื่อเป็นชุมชนเล็ก ๆ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงของจังหวัดหนองคาย อยู่ที่ ม.2 ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง ห่างจากตัวเมืองหนองคายไปทาง อ.โพนพิสัย ระยะทาง 24 กม. ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2397 ที่ตั้งชื่อว่า “บ้านเดื่อ” เพราะมีต้นมะเดื่อที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก บรรพบุรุษมาจากไทยน้อยประเทศลาว ตั้งอยู่ที่วัดพังโคน ชุมชนบ้านเดื่อเป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น คือ “มะเดื่อ” และ “ปลานิล” ที่ได้นำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ และเมนูอาหารต่าง ๆ ซึ่งมีกิจกรรม Cooking class กับ เชฟชุมชน ซึ่งนำอัตลักษณ์ของชุมชน คือ มะเดื่อ มารังสรรค์เมนู ให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลอง และพัฒนาเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยเชฟชุมชนซึ่ง “เชฟชุมพล แจ้งไพร” เชฟมิชลินสตาร์ เป็นผู้สอนและพัฒนาสูตรเป็นอาหารที่มีเฉพาะบ้านเดื่อแห่งนี้เท่านั้น