เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนโอทอปนวัตวิถีปะโคเหนือ

ที่ตั้ง

354 ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย

ความเป็นมาของกิจการ

ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีปะโคเหนือ เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2561 ได้ผลิตสินค้า และบริการต่าง ๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนของเรา ซึ่งสินค้าชุมชนที่ผลิตออกมาโดยส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบในชุมชน โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นจุดเด่นและสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดี ก็คือ ปลานิลกระชังแม่น้ำโขง แต่ในขณะนั้นราคาปลานิลมีราคาตกต่ำ ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นภายในชุมชน ทางกลุ่มจึงได้พูดคุยและหาทางออกร่วมกัน และมีมติว่ากลุ่มเราควรแปรรูปปลานิล และผลิตเป็นสินค้าชุมชน ภายใต้ชื่อสินค้า “นิลไร้ก้าง” และ “ปลาร้าคั่วพริก/ข่า” เพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชุมชนปะโค ซึ่งหลังจากดำเนินการมาได้ระยะหนึ่ง โดยผลตอบรับค่อนข้างดี สมาชิกในกลุ่มโดยเฉพาะแม่ ๆ ต่างดีใจที่สินค้าประสบผลสำเร็จสามารถขายได้ จึงได้เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และเริ่มทำการตลาดอย่างจริงจัง เช่น การออกบูทแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในจังหวัด และต่างจังหวัด รวมไปถึงการขายในรูปแบบออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น เฟสบุค ไลน์ และยังร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย รวมทั้งสามารถจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แล้ว