เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนพฤกษาไทยบ้านถ้ำผึ้ง

วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ได้นำสมุนไพรที่ปลูกขึ้นในพื้นที่มาเป็นส่วนประกอบในการทำเครื่องสำอางค์ เช่น ขมิ้นชัน ขมิ้นขาว ว่านหางจระเข้ ไพร จึงได้ผลิตสบู่ขมิ้นชันไพรน้ำผึ้ง และได้ผลตอบรับดี จึงได้ต่อยอดทำผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆ เช่น แชมพู เซรั่ม ครีม และอีกหลายอย่าง

ที่ตั้ง

467 หมู่ที่ 5 ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250

ความเป็นมาของกิจการ

เนื่องจากบ้านถ้ำผึ้งเป็นหมูบ้านท่องเที่ยว ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในบ้านถ้ำผึ้งเป็นจำนวนมาก ในกลุ่มจึงอยากมีของที่ระลึกหรือของใช้ ให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อติดไม้ติดมือกลับไป จึงคิดเอาของดีของจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือสมุนไพรที่ปลูกขึ้นในพื้นที่มาเป็นส่วนประกอบในการทำเครื่องสำอางค์ อาทิเช่น ขมิ้นชัน ขมิ้นขาว ว่านหางจระเข้ ไพร จึงได้ทำการผลิตสบู่ขมิ้นชันไพรน้ำผึ้ง เป็นตัวแรกเพื่อออกจำหน่าย ได้ผลตอบรับที่ดี จึงได้ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆ เช่น แชมพู เซรั่ม ครีม อีกหลายตัวและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการสร้างโรงเรือนในกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีเลขใบจดแจ้ง และขั้นตอนการผลิตที่มีคุณภาพ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพออกจำหน่ายสู่มือผู้บริโภค จึงได้สโลแกนที่ว่า "พฤกษไทย คัดสรรขมิ้นชันที่ดีที่สุด มาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด" และในปัจจุบันก็ได้ทำการรับจ้างผลิตเครื่องสำอางค์สมุนไพร เพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการอยากมีสินค้าและมีแบรนด์เป็นของตนเอง