เกี่ยวกับ บริษัท ทองศิริอินเตอร์เนชั่นแนล

ที่ตั้ง

876 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ความเป็นมาของกิจการ

บริษัทได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี 2556 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง สำหรับดูแลทุกคนในครอบครัวให้มีสุขภาพดี นี่คือปรัชญาการดำเนินชีวิตที่บริษัทยึดมั่น จนส่งต่อมาถึงการคิดค้นผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยดูแลคนที่เรารักให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ผลิตภัณฑ์ของเราบริษัทเป็นมากกว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริม แต่เป็นเหมือนตัวแทนความห่วงใย ความเอาใจใส่ และตัวช่วยดูแลคนที่เรารักจากภายใน โดยทุกสูตรถูกคิดค้นเพื่อตอบสนองความ ต้องการของคนทุกเพศทุกวัยในบ้านเราให้ความใส่ใจผลิตภัณฑ์ เช่นเดียวกับความใส่ใจที่มอบให้คนในครอบครัว ผลิตภัณฑ์ของเราจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสูง สะอาด ปลอดภัย ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้ทำการศึกษา พัฒนา วิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ที่ผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพร โดยมุ่งเน้นการนำสมุนไพรในท้องถิ่นที่มีสรรพคุณที่เหมาะสมมาทำการผลิตสินค้า เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ กลุ่มสินค้าภายใต้แบรนด์โสศิริ และ sirimona โดยมุ่งเน้นในการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาวิจัยและพัฒนาเพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกร และเป็นแหล่งเรียนรู้ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม