เกี่ยวกับ บริษัท วี อาร์ อะโกร

ที่ตั้ง

555/27 ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ช่องทาง การติดต่อ

ความเป็นมาของกิจการ

เริ่มต้นจากอุดมการณ์ที่ต้องการเพิ่มผลผลิตทางเกษตรให้กับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ ได้ริเริ่มจัดตั้งฟาร์มแพะ เพื่อทำการขยายสายพันธ์ชั้นดีจากต่างประเทศโดยทำการจำหน่ายน้ำเชื้อ รับผสมพันธ์(ผสมเทียม) ตลอดจนจำหน่ายชิ้นส่วน และสินค้าแปรรูปจากเนื้อแพะ ภายในคาเฟ่ Stockholm Café ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมภายในฟาร์มมุ่งเน้นไปที่การผลิตและจำหน่ายน้ำเชื้อแพะ รับซื้อแพะจากเกษตรกร จำหน่ายแพะและชิ้นส่วนแพะ ผลิตภัณฑ์จากนมแพะ ได้แก่ นมแพะพาสเจอร์ไร เครื่องดื่มชาการแฟนมแพะ ขนมเบเกอร์รี่นมแพะ สบู่นมแพะ ผลิตภัณฑ์จากชิ้นส่วนแพะ เนื้อแพะแดดเดียว เนื้อแพะหมาล่า ซี่โครงแพะแดดเดียว แกงมัสมั่นแพะ สเต็กเนื้อแพะ และอื่นๆ ด้วยจุดเด่นของสินค้าคือกระบวนการเลี้ยงแพะดำเนินการโดยกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมกลุ่ม ส่วนกระบวนการเพาะพันธ์ วัคซีน อาหาร และกระบวนการชำแหละอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ซึ่งกระบวนการชำแหละแพะได้ดำเนินการด้วยกระบวนการตามศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ลดกลิ่นเฉพาะของเนื้อแพะได้เป็นอย่างดี