เกี่ยวกับ ไร่สดใสสมุนไพรไทยวาปี

ที่ตั้ง

97 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ความเป็นมาของกิจการ

การเพราะปลูกสมุนไพรให้มีขนาดใหญ่และคุณภาพดี กว่า200ไร่ ด้วยสมาชิก 34 ราย เป็นกลุ่มผู้ผลิตของมหาสารคามจากความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ลองผิด ลองถูก ปรับปรุง พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองมาเป็นระยะเวลาหลายปี ที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) ซึ่งหลายคนต้องมาเรียนรู้จากที่นี่ นอกจากความเชี่ยวชาญในด้านการเพาะปลูกแล้วที่นี่ยังแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพผิวหลากหลายประเภท ทั้งยังเคยคว้ารางวัลระดับประเทศ ประเภท “ใช้ดี” วิสาหกิจชุมชนไร่สดใส นอกจากจะสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชน ด้วยการใช้ความรู้และความสามารถจากการทำเครื่องจักสาน เพื่อนำมาเป็นบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มอีกด้วย