เกี่ยวกับ หจก.ใจน่า คอสเมติก

แบรนด์ใจน่าและจัสเจลเป็นผลิตภัณฑ์เจลโกนหนวด เจลใส ไม่ผสมแอลกอฮอล์ ผสมสมุนไพรลดการระคายเคืองผิว

ที่ตั้ง

35/642 หมู่ที่ 3 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

ความเป็นมาของกิจการ

แบรนด์ใจน่าและจัสเจลเป็นผลิตภัณฑ์เจลโกนหนวด เจลใส ไม่ผสมแอลกอฮอล์ ผสมสมุนไพรลดการระคายเคืองผิว ผู้ประกอบการเริ่มจากอยู่ในอาชีพช่างตัดผมและได้เก็บข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคที่มาใช้บริการ และจากเพื่อนร่วมอาชีพ ทำให้คิดค้นหาสูตรที่เหมาะสมให้กับผู้บริโภค โดยปัจจุบันสามารถแตกไลน์มาผลิตและจำหน่ายน้ำยาอเนกประสงค์ สมุนไพร(ใบชา) ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอื่นๆ อย่าง เช่น เจลแอลกอฮอลล์ แชมพูทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง เจลแต่งผมโดยสามารถดำเนินการข้อ อย.มาเพื่อรับรองสินค้าเป็นที่เรียบร้อยด้วยตัวเจ้าของกิจการเอง ปัจจุบันมีช่องทางการจัดจำหน่ายจากกลุ่มสมาคมช่างตัดผมที่กระจายไปอยู่หลายจังหวัดทั่วประเทศ และจากการที่ลูกค้าใช้ดีทำให้บอกกันปากต่อปาก ปัจจุบันมีการคิดค้นสูตรใหม่ๆที่ยังไม่มีใครได้นำเสนอมาก่อน เช่นน้ำยาปลงผม ซึ่งอยู่ระหว่างการขอจดอนุสิทธิบัตรยังไม่เรียบร้อย และกำลังออกแบบบรรจุภัณฑ์