เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนบ้านเห็ดขวัญวัลย์ฟาร์ม

วิสาหกิจชุมชนบ้านเห็ดขวัญวัลย์ฟาร์ม โดยมีสมาชิกทั้งหมด 7 คน ที่ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เริ่มแรกได้ปลูกเห็ดไว้จำหน่าย คือ เห็ดภูฐาน เห็ดนางรมฮังการี เห็ดหลินจือ และได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นเห็ดอบแห้ง น้ำพริกเห็ดสูตรต่างๆ น้ำพริกตาแดง ไข่เค็ม กุ้งเผา ปลาทูน่า และลูกชิ้นเห็ดเป็นผลิตภัณฑ์

ที่ตั้ง

22/4 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

ความเป็นมาของกิจการ

ก่อนหน้าคุณถาวัลย์ทำงานออฟฟิศมาก่อนจถึงจุดอิ่มตัว เลยลาออกจากงานมาทำเห็ดเนื่องจากชอบทานเห็ด โดยเริ่มศึกษาจาก youtube internet ทั่วไป รวมถึงศึกษาจากศูนย์พืชสวนของจังหวัดว่าลักษณะการทำโรงเรือนเป็นอย่างไร ขั้นตอนวิธีการปลูกเป็นอย่างไร หลังจากนั้นได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปี 2561 ซึ่งใช้ชื่อว่า วิสาหกิจชุมชนบ้านเห็ดขวัญวัลย์ฟาร์ม โดยมีสมาชิกทั้งหมด 7 คน ที่ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เริ่มแรกได้ปลูกเห็ดไว้จำหน่าย คือ เห็ดภูฐาน เห็ดนางรมฮังการี เห็ดหลินจือ และได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นเห็ดอบแห้ง น้ำพริกเห็ดสูตรต่างๆ น้ำพริกตาแดง ไข่เค็ม กุ้งเผา ปลาทูน่า และลูกชิ้นเห็ดเป็นผลิตภัณฑ์ การดำเนินงานของคุณถาวัลย์ที่เอื้อต่อสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนบ้านเห็ดขวัญวัลย์ฟาร์ม คือ คุณถาวัลย์จะจำหน่ายเชื้อเห็ดให้กับสมาชิกในราคาถูก และเมื่อเห็ดออกดอกแล้วคุณถาวัลย์จะให้สมาชิกขายเห็ดออกสุ่ตลาดเพื่อให้ได้ราคาที่ดีก่อน หลังจากนั้นหากเห็ดเหลือให้กลับมาส่งที่วิสาหกิจชุมชน และนำเห็ดนั้นมาทำการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เห็ดต่อไป ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. และGAP ขณะนีกำลังดำเนินการขอ มผช