เกี่ยวกับ ร้านภูไทฝ้ายงาม อ.เขาวง

ที่ตั้ง

117/12 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

ความเป็นมาของกิจการ

เริ่มกิจการในปี พ.ศ. 2542 จากการทอผ้าภายในครอบครัวและคนในชุมชน ระยะเริ่มต้นได้ทอผ้าฝ้ายเป็นผืนส่งให้บริษัทที่ทำผ้าส่งให้ญี่ปุ่น ซึ่งในขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่ทำงาน 10 คน และเมื่อมีโอกาสไปดูการทำผลิตภัณฑ์ผ้าที่เชียงใหม่ที่ทำเป็นเสื้อ ผ้ากั้นเปื้อน ถุงมือหยิบอาหารร้อน ซึ่งเขาทำครบวงจรมีโรงงาน โชว์รูม แหล่งขาย จึงนำแนวทางที่เห็นมาทำเป็นสไตล์ของตนเองเป็นสินค้าโอทอป ส่งขายตามงานต่าง ๆ ร้านนารายณ์ภัณฑ์ สวนจตุจักร เป็นต้น ผ้าฝ้ายทอมือได้รับความนิยมจากลูกค้าต่างประเทศมาก เช่น ประเทศญี่ปุ่น สิงค์โปร์ มาเลเซีย และอาหรับ ในปี พ.ศ. 2553 จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน มีเจ้าหน้าที่ทำงาน 90 คน ผ้าฝ้ายทอมือที่ทำจะทำสไตล์ญี่ปุ่นเพราะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นญี่ปุ่น ที่ได้จากการที่คนไทยที่เข้าไปทำงานนำสินค้าเข้าไป ปัจจุบันจะทำเป็นผ้าห่ม ผ้าม่าน หมอน ส่งโรงแรมในประเทศไทย