เกี่ยวกับ สมุนไพรเดชา

ที่ตั้ง

183 ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

ช่องทาง การติดต่อ

ความเป็นมาของกิจการ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเดชา เริ่มต้นจากองค์ความรู้แพทย์แผนไทยที่ได้รับความรู้ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ โดยใช้ร่วมกับสมุนไพร ซึ่งเป็น พืชที่ใช้ทำเป็นเครื่องยา สมุนไพรกำเนิดมาจากธรรมชาติและมีความหมายต่อชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะ ในทางสุขภาพ อันหมายถึงทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรค มาอย่างยาวนาน ทั้งรักษาโรคไซนัส หอบหืด ไข้ มะเร็งตับ ต่อมาได้มีการเอาความรู้มาต่อยอดจำหน่วยเป็นยาแผนโบราณ ทำลูกประคบ ยาหม่อง น้ำมันคลายเส้น โดยวัตถุดิบสมุนไพรทั้งหมดมีการเพาะปลูกเองตามธรรมชาติ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์รับการยอมรับให้เป็นสินค้า OTOP ในปี พ.ศ. 2551 มีการจัดตั้ง ดำเนินการเป็นวิสาหกิจชุมชน มีสมาชิกร่วม 28 คน และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทำเวชสำอาง สบู่ ครีมทาผิว เซรัม เป็นต้น และมีการจัดจำหน่ายตามตลาดคลองถม ตลาดของดีสี่ภาค อำเภอเคลื่อนที่