เกี่ยวกับ ปิยพัชร ผ้าพื้นเมือง อ.นาคู

ที่ตั้ง

3 ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

ความเป็นมาของกิจการ

เริ่มจากการทำผ้าปักมือภายในครอบครัวเป็นการประกอบอาชีพจากรุ่นสู่รุ่น ต่อมาเริ่มทำเป็นธุรกิจขายสินค้าทาง Online มีบุคลากรในการทำสินค้า Handmake จำนวน 15 คน การทำสินค้าได้รับแรงบันดาลใจจากอัตลักษณ์ของชุมชนมาพัฒนาออกแบบสร้างสรรค์ลวดลายที่แปลกใหม่มาผสมผสานกับผ้าแพรวา ประดิษฐ์เป็นกระเป๋าอัก ผ้าถุงทอมือ เป็นต้น