เกี่ยวกับ นวพรเสื้อปัก อ.ห้วยผึ้ง

ที่ตั้ง

37 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์

ช่องทาง การติดต่อ

ความเป็นมาของกิจการ

เริ่มจากคนสูงวัยทำเกี่ยวกับดอกฝ้าย เอาดอกฝ้ายมาตากมาอิ้วมาดีดให้เป็นเนื้อเดียว มาพันล้อฝ้ายปี พ.ศ. 2544 พี่สาวหมัดฝ้ายมาอิ้วมาดีดมาล้อมาเข็นย้อมมาผึงแดด แล้วปั่นเป็นหลอด เป็นผืน ลายผ้าที่ปักเห็นใบเสมาที่วัดในหมู่บ้านแล้วคิดลายเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้าน เช่น ลายใบบุญ ลายมงคล ลายไทเล็ก แล้วจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เป็นสินค้าโอทอปของชุมชนอำเภอห้วยผึ้ง ลายปักที่นิยม ได้แก่ลายใบบุญ ลายไทเล็ก ปัจจุบันกำลังนิยมลายขอนารีสิริวรรณ ลายหอยเซล (ดอกไม้) ลายมังกร พนักงานปักมี 10 คน พนักงานตัด 3 คน ลูกค้าส่วนใหญ่รับราชการ ปี 2563 ดำเนินกิจการมาเป็นประชารัฐ กิจการทำสืบต่อมาจากแม่ ด้วยการย้อมหม้อดินโดยใช้คามธรรมชาติเนื่องจากหมู่บ้านนี้มีต้นคามธรรมชาติมาก รายได้จากการขายผ้าปักฝ้ายมือต่อเดือนประมาณ 50,000บาท แต่ปัจจุบันประมาณ100,000 บาท วัตถุดิบได้จากชุมชน