เกี่ยวกับ กลุ่มข้าวเป็นสุข อ.กุฉินารายณ์

ที่ตั้ง

43 ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

ช่องทาง การติดต่อ

ความเป็นมาของกิจการ

เริ่มกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2555 เนื่องจากพ่อของคุณวิจิตรา แสงทอง มีปัญหาด้านสุขภาพ คุณหมอก้องเกียรติ์ จากโรงพยาบาลภูเก็ตมาแนะนำให้ปลูกข้าวสินเหล็ก เพราะข้าวสินเหล็กมีคุณสมบัติในการลดน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวาน จึงได้ร่วมกลุ่มสมาชิกปลูกข้าวในระยะแรกมีจำนวนสมาชิก 10 คน เป็นวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตรอินทรีย์ มีการระดมหุ้นสมาชิกขั้นต่ำ 500 บาทแต่ไม่เกิน 10,000 บาท แบ่งหน้าที่การรับผิดชอบในการปลูกข้าวออแกนิค การทำปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักในการใส่ข้าว มีการทำบัญชีรายรับ รายจ่ายในการขายข้าว มีการปันผลกำไรทุกปี การเพาะปลูกข้าวมีคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบข้าวแต่ละแปลง การจัดเก็บข้าวให้เก็บไว้ในยุ้งของสมาชิกแต่ละคน เมื่อมีการสั่งซื้อจึงนำมาร่วมกันจัดส่งให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ที่สั่งมา ต่อมาได้นำข้าวมาแปรรูปเป็นขนมคุกกี้