เกี่ยวกับ กลุ่มสมุนไพรสามชัยแม่อิ๋ว อ.สามชัย

ที่ตั้ง

394/10 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

ช่องทาง การติดต่อ

ความเป็นมาของกิจการ

กิจการเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 จากการเป็นครูสอนสมุนไพร มีความรู้เรื่องสมุนไพรที่เกิดตามหัวไรปลายนา เช่น ว่าน 108 ขมิ้นชัน หมามุ้ย หญ้านางแดง ฟ้าทะลายโจร เป็นต้น ในช่วงเริ่มกิจการมีการรวมกลุ่มกันจำนวน 35 คน ร่วมหุ้นปลูกสมุนไพร แต่ละคนสามารถมีหุ้นได้ไม่เกิน 200 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาทร่วมกันปลูกขมิ้นชัน และมีการปันผลกำไรให้สมาชิกทุกปี ในปี พ.ศ. 2544 ได้จดทะเบียนเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชน ต่อมามีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มปลูกเป็น 70 คน ปลูกขมิ้นชัน 10 ไร่ ที่ที่ดินแปลงของคุณจาตรียาพร วงษา และที่ที่ดินของสมาชิกแต่ละคนที่มีที่ดิน การปลูกขมิ้นชันของสมาชิกจะรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 10 บาท ต่อมาได้รับการส่งเสริมจนเป็นสินค้าโอทอปของชุมชนได้ระดับ 5 ดาวทุกปี สมุนไพรที่นำมาผลิตเป็นยาสมุนไพรที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้จำนวนมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผลิตในรูปแคปซูลได้แก่ หญ้านางแดง ฟ้าทะลายโจร หมามุ่ย ว่านชักมดลูก น้ำมันว่าน 108 ปลาไหลเผือก และลูกประคบ