เกี่ยวกับ บริษัท แสงจันทร์เภสัช 2499 จำกัด

ที่ตั้ง

131 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

ความเป็นมาของกิจการ

เริ่มก่อตั้งโดย คุณพ่อ มหาทองจันทร์ แสนจันทร์ และคุณแม่ เกษร แสนจันทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2474 ตั้งชื่อร้านแสงจันทร์เภสัช ขายยาสมุนไพรและแปรรูปสมุนไพรเป็นยาในตำรับ มียาสตรีแสงจันทร์ ยากฤษณาแสงจันทร์ ยาธาตุแสงจันทร์ ยากุมารแสงจันทร์และอื่น ๆ มีความรู้ความชำนาญด้านสมุนไพรและเป็นผู้มีใบประกอบโรคศิลปะทางเภสัชกรรมไทย มีใบอนุญาตผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพร ปัจจุบันบริหารเป็นรุ่นที่ 3 โดยนางสาววัลย์ณรัตน์ แสนเมือง เป็นผู้มีใบประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมไทย และสาขาผดุงครรภ์ไทย โดยตั้งเป็น บริษัท แสงจันทร์เภสัช 2499 จำกัด เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านสมุนไพร ได้พัฒนาจากยาสมุนไพรเพิ่มผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องสำอาง โดยใช้สมุนไพรในชุมชน