เกี่ยวกับ บริษัท สตรอง ฟาร์ม

ที่ตั้ง

350 ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ความเป็นมาของกิจการ

การก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรและเห็ดเยื่อไผ่บ้านหนองศาลา เริ่มจากสมาชิกดำเนินการ ในกิจการบริษัท สตรอง ฟาร์ม จำกัด ได้ศึกษาและเข้าอบรมเรื่องการเพาะปลูกเห็ดเยื่อไผ่แบบครบวงจรมาจากหลากหลายสถาบัน ทั้งได้เพาะเห็ดเยื่อไผ่เองภายในฟาร์ม และนำมาต่อยอดโดยการแปรรูปเป็นเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จำหน่ายให้กับลูกค้าจนเป็นที่รู้จักในกลุ่มสมาชิกภายในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง การก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรและเห็ดเยื่อไผ่บ้านหนองศาลา เริ่มจากสมาชิกดำเนินการในกิจการบริษัท สตรอง ฟาร์ม จำกัด ได้ศึกษาและเข้าอบรมเรื่องการเพาะปลูกเห็ดเยื่อไผ่แบบครบวงจรมาจากหลากหลายสถาบัน ทั้งได้เพาะเห็ดเยื่อไผ่เองภายในฟาร์ม และนำมาต่อยอดโดยการแปรรูป เป็นเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จำหน่ายให้กับลูกค้าจนเป็นที่รู้จักในกลุ่มสมาชิกภายในหมู่บ้าน และหมู่บ้านใกล้เคียง ลูกค้าทั่วไปที่สนใจเห็ดเยื่อไผ่ ทางกลุ่มมีโครงการจัดอบรมอย่างเป็นทางการ สร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมเพาะปลูกเห็ดเยื่อไผ่พร้อมเดินหน้าประชาสัมพันธ์คุณประโยชน์ของเห็ดเยื่อไผ่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นร่วมกันสร้างเครือข่ายให้กว้าง หาสมาชิกใหม่เพื่อลดการนำเข้าเห็ดเยื่อไผ่จากประเทศจีน