เกี่ยวกับ ลานครามภูไท

ที่ตั้ง

251 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ความเป็นมาของกิจการ

ลานครามภูไท จังหวัดสกลนคร จัดตั้งขึ้นโดย คุณนันทพงษ์ ทิมฉิมพลี ที่ได้ตัดสินใจกลับมามองหาอาชีพที่ยั่งยืนที่บ้านเกิดของตนเอง ด้วยการนำภูมิปัญญาการปลูกต้นครามของบรรพบุรุษมาต่อยอดเป็นแบรนด์เสื้อผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ ในชื่อว่า “ลานครามภูไท” ซึ่งในจังหวัดสกลนครจะมีต้นคราม จึงเกิดไอเดียและได้ไปหัดเรียนคราม ปลูกครามใช้เวลา 2 ปี หลังจากได้สีครามมาแล้วจึงมาต่อยอดทำโรงย้อมเพื่อย้อมผ้า และจากจุดเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์ผ้าย้อมครามนำไปสู่การสร้างเครือข่าย young smart farmer จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นการรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำธุรกิจและร่วมกันพัฒนาช่องทางการตลาดและการขายไปร่วมกัน