เกี่ยวกับ น้องต้นหอมกล้วยฉาบ

ที่ตั้ง

135 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

ความเป็นมาของกิจการ

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 โดยเริ่มต้นจากการผลิตกล้วยฉาบ ต่อมาได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปกล้วย ปรากฏว่า กล้วยสามารถแปรรูปได้หลายอย่าง ที่น่าสนใจ คือ นำมาแปรรูปเป็นผงกล้วยที่มีคุณสมบัติที่สามารถรักษาโรคกระเพาะและโรคกรดไหลย้อนได้ และมีผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี เป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ผลิต และจำหน่ายในปัจจุบัน บอกลาโรคกระเพาะ โรคกรดไหลย้อน ด้วยผงกล้วยน้ำหว้าดิบ 100% ได้รับการรับรองเป็น “สินค้าปลอดภัย” จากสถาบันอาหาร และผ่านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว