เกี่ยวกับ บริษัท นครพนม บีฟ (ไทยแลนด์)

ที่ตั้ง

216 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม

ความเป็นมาของกิจการ

บริษัท นครพนมบีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด จดทะเบียน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ด้วยทุน จดทะเบียน 2,000,000 บาท โดยผู้ริเริ่มก่อตั้ง คือ นายบวรทัต สลางสิงห์ และนางวงแหวน สลางสิงห์ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเนื้อโคขุนมากกว่า 30 ปี โดยมีหุ้นส่วนธุรกิจ อีก 2 ท่าน คือ นายรัตนะ เสเนตร และนายประจักษ์ชัย เชื้อตาแสง ที่ช่วยในการส่งเสริมด้านการผลิตในจังหวัดนครพนม และจังหวัดใกล้เคียง วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท นครพนม บีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อกระจายแหล่งส่งเสริมอาชีพการขุนโคคุณภาพในกลุ่มสนุก (สกลนคร,นครพนม และมุกดาหาร) และจังหวัดใกล้เคียง เช่น อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ให้เป็นโคเนื้อที่ได้มาตรฐาน พร้อมส่งออกจำหน่ายสู่ตลาดโลก