เกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมดีอินเตอร์ฟู้ดส์

ที่ตั้ง

101 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม

ความเป็นมาของกิจการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมดีอินตอร์ฟู้ดส์ ตั้งอยู่ 195 หมู่ 3 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม ได้รวมกลุ่ม ตั้งแต่ปี 2555 โดยเริ่มแรกมีเงินทุนในการดำเนินงานจำนวนน้อย และดำเนินการผลิตในบ้านพักอาศัยดัดแปลง ก่อนที่จะพัฒนาการผลิตจนขยายเป็นโรงงานได้มาตรฐานอุตสาหกรรม และมาตรฐานมาตรฐานสากล ISO