เกี่ยวกับ วิสาหกิจผลิตข้าวกล้องงอก

ที่ตั้ง

88 ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ความเป็นมาของกิจการ

จากผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวกล้องงอก หมู่ 9 ต.ฝั่งแดง ที่ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ข้าว ภายใต้แบรนด์ “ข้าวฮางแม่สุ” ที่มีชื่อเสียงมาช้านาน จวบจนปัจจุบันได้ต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ประเภทต่าง ๆ รวมถึง ข้าวไรซ์เบอรี่ ที่มีสีสัน สวยงามน่ารับประทาน ทั้งยังคงคุณค่าทางโภชนาการของข้าวไรซ์เบอรี่ เหมาะแก่การทานกับแหนมเนือง และสลัดโรลซึ่งเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากขึ้น เรื่อย ๆ ในกลุ่มลูกค้าครัวเรือน และคนรุ่นใหม่