เกี่ยวกับ วิสาหกิจกลุ่มภูมิปัญญาไทยเรณูนคร

ที่ตั้ง

314 ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม

ความเป็นมาของกิจการ

อุแม่ทองแย้ม ตั้งอยู่ที่ 314 หมู่ 2 ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม เริ่มผลิตเมื่อ 2546 มีจำนวนสมาชิก 16 คน เหล้าอุเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาหลายปี จนถึงลูกหลานโดยเฉพาะโรงงานเหล้าอุของแม่ทองแย้ม เป็นสินค้าที่มีเรื่องราวและมีขายมานาน มีสีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และคงคุณภาพที่ยาวนาน โดยได้รับการพัฒนาให้สามารถดื่มได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น เหล้าอุแม่ทองแย้มได้เข้าคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP และได้รับรางวัล OTOP 5 ดาว