เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปพิกุลทอง OK DEE

วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปพิกุลทอง OK DEE ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ทำผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกสำหรับผิวแพ้ง่าย ไร้สารกันเสียที่เป็นอันตรายต่อคุณและคนที่คุณรัก โดยผลิตภัณฑ์มีแหล่งกำเนิดจากธรรมชาติในทุกส่วนผสม รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย

ที่ตั้ง

37/1 หมู่ที่ 3 ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94190

ความเป็นมาของกิจการ

วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปพิกุลทอง OK DEE ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยนายพงศ์โสภณ เพ็ชรรัตน์ทอง และนางสาวมาริสา วงศ์วิเชียร ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากผู้ก่อตั้งที่มีอาการแพ้ ระคายเคืองจากการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มทำความสะอาดทั่วไปในท้องตลาดซึ่งตอนนั้นยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสารที่ผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์เหล่านั้นที่ทำให้เกิดการแพ้ แต่เมื่อปี 2561 ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ล้างจาน และอาบน้ำ จากพี่ท่านหนึ่งซึ่งผลิตจากเปลือกผลไม้และเมื่อได้ลองใช้แล้วได้ผลดี จึงเกิดความสนใจและได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และได้เล็งเห็นถึงวัตถุดิบที่มีอยู่มากภายในชุมชนเช่นเปลือกมะนาว เปลือกมังคุด เปลือกสับปะรด จึงได้เริ่มผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นๆเพิ่มขึ้นเพื่อใช้กับตัวเองและผู้สนใจกลุ่มเล็กๆก่อน จนนำมาสู่การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปพิกุลทอง OK DEE ทำผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกสำหรับผิวแพ้ง่าย ไร้สารกันเสียที่เป็นอันตรายต่อคุณและคนที่คุณรัก โดยผลิตภัณฑ์มีแหล่งกำเนิดจากธรรมชาติในทุกส่วนผสม รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย