เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านนาดี-โคกสวาท

ที่ตั้ง

40 ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

ความเป็นมาของกิจการ

คุณอภินันท์ โพธิ์นิ่มแดง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านนาดี-โคกสวาทได้รู้จักกับนายกสมาคมข้าวอินทรีย์จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งกำลังรวบรวมเครือข่ายสมาชิกผลิตข้าวอินทรีย์ เพื่อส่งขายข้าวเปลือกอินทรีย์ ต่อมาคุณอภินันท์มีความคิดที่จะแปรรูปข้าวฮางงอกขื้นเป็นครั้งแรก เนื่องจากกลุ่มสมาชิกปลูกในพื้นที่มีอยู่สามารถผลิตข้าวได้หลากหลายพันธุ์ ข้าวฮางงอกหอมมะลิ 105 ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมมะลิดำ ข้าวไรซ์เบอรี่ ที่ทำให้กิจการเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ รวมถึงภายหลังได้มีการตรวจรับรองเป็นข้าวอินทรีย์ทุกปีอย่างต่อเนื่อง