เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าดั้งเดิมบ้านหนองสูง ม. 2

ที่ตั้ง

203 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

ความเป็นมาของกิจการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าดั้งเดิมบ้านหนองสูง ม. 2 อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหารโดยมีวัตถุประสงค์ในการตั้งกลุ่มเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมนอกจากภาคเกษตรกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีแก่สมาชิก เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงมีความคิดที่จะผลิตผ้าทอขึ้นมาเพื่อให้มีการแหวกแนว แปลกใหม่ ไม่ซ้ำแบบใครและเพื่อค้นหาจุดต่าง สร้างจุดขายให้กับทางกลุ่มโดยการนำเส้นใยของฝ้ายมาด้วยหมักโคลนก่อนหรือหลังการย้อมด้วยสีด้วยวัตถุดิบสำหรับเทคนิคและความเป็นมาของการผลิตผ้าหมักโคลน มีประวัติความเป็นมาจากการใช้เครื่องมือทำมาหากิน และการประกอบอาชีพตามวิถีชีวิตของชาวบ้านชาวผู้ไท