เกี่ยวกับ หจก. ถั่วทีป ถั่วแดน

ที่ตั้ง

44/36 ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ความเป็นมาของกิจการ

ถั่วทีปถั่วแดน คำว่า ถั่วทีป หมายถึง ถั่วลิสงที่เป็นแสงสว่างแห่งความอยู่รอดของชุมชนหรือทีปที่แปลว่าแสงสว่างของชุมชนในการมีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่วนคำว่า ถั่วแดน หมายถึง ถั่วลิสงสามารถนำไปแปรรูปได้ทุกอย่าง และจำหน่ายได้ในจังหวัดมุกดาหาร ในต่างจังหวัดและในต่างประเทศ ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อตราสินค้าว่า ถั่วทีป ถั่วแดน มีทำการจำหน่ายทั้งในจังหวัดมุกดาหาร ในต่างจังหวัด และมีแผนการจำหน่ายในต่างประเทศ จากเดิมจำหน่ายเพียง ถั่วลิสงคั่วทราย ต่อมาได้พัฒนาต่อยอดโดยการแปรรูปเป็นน้ำถั่วลิสง ไอศครีมถั่วลิสง น้ำมันถั่วลิสง