เกี่ยวกับ บ้านสวนละอองน้ำ

สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปลรูป จากเกษตรกรส่งตรงถึงผู้บริโภค

ที่ตั้ง

224 หมู่ที่ 7 ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230

ความเป็นมาของกิจการ

เมื่อประมาณปี 62 ผู้ประกอบการเป็นคนรุ่นใหม่ที่หลังจากมีประสบการณ์ทำงานจากที่กรุงเทพมาแล้วต้องการกลับทำงานในท้องถิ่น ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช โดยมีในส่วนของสวนมะพร้าว สวนโกโก้ และสวนผลไม้ แต่เนื่องจากการขายผลผลิตทางการเกษตรจำเป็นต้องผ่านพ่อค้าคนกลางทำให้เกิดการกดราคาสินค้า ผู้ประกอบการจึงมีความคิดที่จะต้องการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อที่จะนำไปจำหน่ายได้เอง โดยเบื้องต้นได้ทำเป็น น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น (โดยอาศัยการอบเนื้อมะพร้าวให้แห้งด้วยตู้อบแสงอาทิตย์ จากนั้นนำไปหีบเย็นด้วยเครื่องสกรูเพรส แล้วนำน้ำคั้นที่ได้ไปกรองด้วยกระดาษกรอง) โดยมีการนำไปจ้างบรรจุเป็นซอล์ฟเจล (ได้รับ อย.) จากนั้นนำน้ำมันมะพร้าวที่ได้ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สบู่ แชมพู โลชั่น ลิปปาลม์ ร่วมถึงมีการใช้ผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆเช่น ฟักข้าว มะกรูด บอระเพ็ด อัญชัญ มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ลิปปาลม์ฟักข้าว ชมพูมะกรูด ครีมนวดผมอัญชัญ น้ำมันบอระเพ็ด โดยในปัจจุบันมีความสนใจในการทำเรื่องโกโก้ รวมถึงการนำของเหลือจากมะพร้าวมาเลี้ยงหนอนแมลงวันผลไม้ BFH เพื่อนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ ปัจจุบัน กำลังอยู่ในระหว่างการจดทะเบียนบริษัท