เกี่ยวกับ บริษัท นานาฟรุ้ต จำกัด

ที่ตั้ง

188 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ความเป็นมาของกิจการ

บริษัท นานาฟรุ้ต จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทภายใต้กลุ่มบริษัท อาร์ เค กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกลำไยอบแห้งรายใหญ่ของประเทศไทย โดยเราเล็งเห็นว่า เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้จากการปลูกลำไยเพียงอย่างเดียวและมีรายได้เพียงแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆ คือ 4 เดือนต่อปีเท่านั้น เราจึงสนับสนุนให้เกษตรกรทดลองปลูกผลไม้ชนิดอื่นด้วย เพื่อให้มีรายได้หล่อเลี้ยงตลาดทั้งปี โดยมีบริษัท นานาฟรุ้ต จำกัด เป็นผู้รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร นำมาผลิตเป็นผลไม้อบแห้ง ในแบรนด์นานาฟรุ้ต ทำให้เกษตรกรมีรายได้ตลาดทั้งปี สร้างรายได้ และความมั่นคงในอาชีพ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังมีประโยชน์ให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการรับประทานขนนขบเคี้ยวที่มีประโยชน์อีกด้วย