เกี่ยวกับ บลูเบิร์ดอินโนเฮิร์บ

ที่ตั้ง

170 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ความเป็นมาของกิจการ

จากนักเคมีห้องวิจัยบริษัทเคมีเกษตรยักษ์ใหญ่ของไทย ที่ได้ผ่านตาเห็นฤทธิ์สารเคมี ปริมาณการใช้งานในวิถีเกษตรปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นจนน่าตระหนัก และตัวเองที่ต้องเสี่ยงในห้องวิจัยมานานเกือบสิบปี จึงอยากเซฟทั้งชีวิตการทำงานและอยากรับประทานอาหารที่ปลอดจากสารเคมี จึงได้ลงมาปลูกพืชผักอินทรีย์เอง รวมทั้งสนใจในคุณสมบัติสมุนไพรไทย จึงปลูกมาเป็นสวนผสม จนเมื่อสามีที่มีประสบการณ์จัดการโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่าสิบปีมาร่วม จึงอยากใช้ความรู้ที่มีมาสร้างสินค้าเกษตรแปรรูป โดยมองที่ชาสมุนไพรเป็นตัวแรก เราทำการทดลองผสมชิมจนได้ออกมาสี่รสชาติ สี่สีที่สวยงามน่าทาน จึงตั้งชื่อว่า blue niltawa, yellow canary, orange trogon, green cochoa อันมีที่มาจากชื่อนกที่มีสีตามธรรมชาติเป็นสีเดียวกับสีน้ำชาเรา ทั้งนี้นกทั้งหมดเราใช้เฉพาะชื่อนกที่มีถิ่นฐานในจังหวัดเชียงใหม่อันเป็นฐานกำเนิดของเราเองเช่นกัน การผลิตทั้งหมดเราทำด้วยตนเอง ตั้งแต่ปลูกแบบอินทรีย์มาตรฐาน organic Thailand การเก็บเกี่ยวสดใหม่และใช้การตัดชิ้นไม่ใช้การบดที่ต้องโชว์เนื้อและสีสรรได้จริง การแปรรูปในโรงงานที่มีมาตรฐาน อย. ใช้เครื่องมือที่มีตัวเลขดิจิตอลกำหนดค่าได้คงที่ บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากใยข้าวโพดไม่มีไมโครพลาสติกปนเปื้อน และสินค้าที่ได้รับรอง มผช. จากกรมอุตสาหกรรม จึงทำให้เรามั่นใจในคุณภาพสินค้าทุกชิ้น