เกี่ยวกับ บริษัท แสงผึ้งทรัพย์ทวี จำกัด

ที่ตั้ง

8 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ความเป็นมาของกิจการ

น้ำผึ้งจากธรรมชาติ น้ำผึ้งที่ได้จากเกสรดอกลำไยผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดลำพูน ผลผลิตในฤดูกาล คัดพิเศษคุณภาพดี กลิ่นหอม รสชาติหวานนุ่มจากธรรมชาติ