เกี่ยวกับ บริษัท อินลี้ เกษตรฟาร์ม จำกัด

ที่ตั้ง

201/2 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน

ความเป็นมาของกิจการ

เนื่องจากต้องการให้ผู้บริโภคลดการบริโภค MSG และลดโซเดียม และหันมาใช้การปรุงอาหารด้วยเครื่องปรุงที่ได้มาจากผักและสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ทำให้เกิดแนวคิดที่จะทำผงปรุงรสจากผักขึ้นมา