เกี่ยวกับ บริษัท กรอเรียส อินฟินิตี้ จำกัด

ที่ตั้ง

2 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน

ความเป็นมาของกิจการ

เกิดจากกลุ่มเกษตรที่เพาะปลูกวัตถุดิบในท้องถิ่นและต้องการที่จะเปลี่ยนผักสวนครัวให้เป็นผักเศรษฐกิจจึงนำมาแปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์