เกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ครัวเจ๋ง

ที่ตั้ง

206/2 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง

ความเป็นมาของกิจการ

เพราะความรักของแม่ที่มีต่อลูก จึงเป็นที่มาของ แบรนด์ครัวเจ๋ง