เกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมธา ฟู๊ด อินดัสตรี้ (ประเทศไทย)

ที่ตั้ง

129/2 ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง

ความเป็นมาของกิจการ

เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวลำดับต้น ๆ ของโลกแต่ก็เกิดปัญหาสภาวะราคาข้าวตกต่ำ ทาง หจก.เมธา ฟู๊ด อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จึงเล็งเห็นความสำคัญของข้าวไทยและมีแนวคิดที่นำมาแปรรูป โดยทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวหอมมะลิ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทย โดยนำมาประยุกต์ทำเป็นข้าวป๊อบผสมกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์หลากหลาย โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ภายใต้แบรนด์ Goldy Rice รส บานาน่าช็อคโก