เกี่ยวกับ ร้านพรหมรัตน์

ที่ตั้ง

105 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

ความเป็นมาของกิจการ

(ร้านพรหมรัตน์ (Phomarat) จำหน่าย ของขวัญ ของใช้ ของฝาก และของที่ระลึก ที่ผลิตจากแร่เหล็กน้ำพี้ ซึ่งมีลักษณะพิเศษ และมีความเป็นมายาวนาน นับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนปัจจุบัน โดยมีหลักฐานอ้างอิงจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุ และวรรณคดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บรรพบุรุษของไทยในอดีตได้รู้จักวิธีการนำแร่เหล็ก น้ำพี้ มาถลุงเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ และปัจจุบัน ชุมชนได้นำเหล็กน้ำพี้มาผลิตเป็นของใช้ ของที่ระลึก จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน