เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหารบ้านไผ่ย้อย ต.น้ำเลา

ที่ตั้ง

142 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่

ความเป็นมาของกิจการ

จากการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังแล้วจำหน่ายไม่ทันทำให้ปลาโตเกินขนาดตามที่ตลาดต้องการจึงคิดนำมาแปรรูปอาหารที่มีคุณค่ากับไส้อั่วแนวทางใหม่ที่ผลิตจากปลานิลเพราะเลี้ยงในกระชังอ่างแม่ถางที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ จากมุมมองทางด้านโภชนาการจากเนื้อปลาและมุมมองของความสะดวกในการรับประทานทางกลุ่มจึง คัดสรรปลานิลเกรด A โดยนำสมุนไพรพื้นบ้านมาเป็นส่วนประกอบผ่านกรรมวิธีผลิตที่สะอาดปลอดภัยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมายาวนานภายใต้ผลิตภัณฑ์ ไส้อั่วปลาพร้อมรับประทาน 'แม่จำเนียร'