เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนฮักแป้ออแกนิคฟาร์ม

ที่ตั้ง

317 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

ความเป็นมาของกิจการ

จากเมืองสู่ถิ่นบ้านเกิด เก็บอดีตภาพความทรงจำของบรรพบุรุษเกษตรกร อนุรักษ์ผืนป่าและเดินตามศาสตร์พระราชาด้วยเกษตรอินทรีย์ พัฒนาแปรรูปต่อยอดสืบสานภูมิปัญญาผ่านเครื่องดื่มบนอัตลักษณ์ของความเป็นแพร่ดั้งเดิม เสริมคุณค่าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ด้วยการกินเป็นและพอดี ชีวีเป็นสุข เชื่อมโยงเครือข่ายกับสิ่งใหม่ เรียนรู้และแบ่งปันชุมชน ทำให้สังคมเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมส่งต่อมุมมองสุขที่แท้จริง ผ่าน Hug Phrae Craft Soda วิถีสุขที่คุณสัมผัสได้