เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนบ้านเกษตร@แพร่

ที่ตั้ง

166 ต.แดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่

ความเป็นมาของกิจการ

สืบทอดสูตรการทำแหนมมาจากอุ้ยหม่อนและพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์มาจนถึงปัจจุบันที่ทุกคนสามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย