เกี่ยวกับ ปู๋ป๋าล์ คันนา ปัว

ที่ตั้ง

215 ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน

ความเป็นมาของกิจการ

ปู๋ ป๋าล์ คันนา ปัว คือ ผลผลิตที่คาดหวังให้เป็นอนาคตของชาวนารุ่นใหม่