เกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หอมเครื่องฟู๊ด

ที่ตั้ง

21/21 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน

ความเป็นมาของกิจการ

หอมเครื่องฟู๊ด มีความตั้งใจที่จะสร้างแบรนด์สินค้าที่สนับสนุนสมุนไพรท้องถิ่นไทยที่มีประโยชน์และปลูกโดยไม่พึ่งสารเคมี และช่วย ฟื้นฟูป่า ลดการบุกรุกป่า ให้ชาวบ้านอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างถาวร และเป็นแหล่งทุน ที่สร้างรายได้ จากแนวคิดตั้งต้นนี้เราจึงได้ศึกษา เกี่ยวกับมะแขว่นในเชิงลึกมากขึ้น และเริ่มก่อตั้งแบรนด์โดยใช้แนวคิดที่ว่า สร้างป่า สร้างรายได้ ให้กับ ชุมชน หรือหมู่บ้าน โดย ทางหอมเครื่องฟู๊ดได้สนับสนุนชาวบ้านปลูกต้นมะแขว่น ที่เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง จนถึงใหญ่ และ รับซื้อผลผลิตจากมะแขว่น และนำมาแปรรูปให้หลากหลาย ทำให้ชาวบ้าน มีความเป็นอยู่ดีขึ้น